22 Kasım 2022

KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Onay Metni
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ Ve AÇIK RIZA

(Başvurular İçin)

Veri Sorumlusu ve Temsilcisi:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“6698 sayılı Kanun”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak Derneğimiz tarafından aşağıda açıklanan kapsamda ve “Açık Rıza” vermeniz halinde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşlenme Amacı:
CV formunda belirtilen kişisel veriler, burs başvuru süreçlerinde değerlendirilmek üzere özgeçmiş bilgilerinizin kaydedilmesi, burs planlamaları yapılabilmesi amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Kişisel verilerinizi, yukarıda sayılan amaçlarla; dernek yönetim ve denetim kurulumuzla paylaşabiliyoruz. Ayrca burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin listesini internet sitemizde yayınlıyoruz.

Bunun haricinde savunma amaçlı Hukuk Müşavirine, danışmanlarına, denetçilerimize ve/veya hizmet sağlayıcılarımıza 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel verilerinizin 3. Kişilerle paylaşılması halinde gerekli güvenlik önlemleri alınmaktadır

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:
Kişisel verileriniz, tarafınızdan doldurulmuş formdan elde edilmiştir. Bu form ya da metinlere şahsen Derneğimize ulaşarak elden / mail yoluyla veya referanslarınız yoluyla veyahut internette doldurulması yoluyla ulaşmıştır.

Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları:
Kişisel veri sahipleri olarak, KVKK’nun 13. Maddesi kapsamındaki haklarınızın kullanılmasına ilişkin taleplerinizi, aşağıda düzenlenen yöntemlerle Derneğimize iletmeniz durumunda, en kısa sürede sonuçlandıracaktır.

KVKK’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızın kullanımına ilişkin taleplerinizi, Derneğimize yazılı olarak veya Kurulun belirleyeceği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

“Açık Rıza” metnini ve “Aydınlatma” metnini okudum ve anladım.

Kişisel verilerimin metinde belirtilen şekillerde işlenmesini onaylıyorum ve izin veriyorum.